INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBÍCH ÚDAJŮ

Společnost Stojka Group Service s.r.o., IČO 07481039, se sídlem Husova 76/5, 362 25 Nová Role, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni, sp. zn. C 36857 („správce“ nebo „společnost“), je ve smyslu tzv. obecného nařízení o ochraně osobních údajů (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679) („Nařízení“) správcem osobních údajů.
1. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
1.1. Osobní údaje zpracováváme v následujících případech související s návštěvou internetového obchodu na stránce www.selles.cz („internetový obchod“):
1.1.1. registrovali jste v internetovém obchodě jako uživatel;
1.1.2. učinili jste v internetovém obchodě objednávku zboží;
1.1.3. přihlásili jste se k odběru obchodních sdělení;
1.1.4. jste podnikající fyzickou osobou, nebo zaměstnancem právnické osoby, se kterou jsme uzavřeli smlouvu jako objednatelé nebo dodavatelé služeb nebo zboží;
1.1.5. jste zaměstnanec nebo uchazeč o zaměstnání v naší společnosti.
2. KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Zpracováváme následující kategorie osobních údajů:
2.1. Identifikační a adresní údaje: akademický titul, jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, sídlo podnikání, IČO.
2.2. Elektronické kontaktní údaje: telefon, mobilní telefon, e-mailová adresa.
2.3. Další osobní údaje potřebné pro plnění smlouvy: číslo bankovního účtu, výše plateb a jejich historie, případně další obdobné údaje.
2.4. Další osobní údaje vámi poskytnuté ve smlouvě nebo dodatku či v jiných dokumentech, a to včetně pozdějších aktualizací.
2.5. U zaměstnanců a uchazečů o zaměstnání zpracováváme životopis a údaje potřebné ke zpracování mzdové a daňové agendy.
3. PRÁVNÍ TITUL A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ
Osobní údaje zpracováváme z následujících důvodů:
3.1. Dodání zboží a plnění závazků vyplývajících z kupních smluv nebo jiných ujednání
3.1.1. Osobní údaje zpracováváme, protože je to nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy s vámi a uplatňování práv ve smlouvě sjednaných.
3.2. Plnění zákonných povinností
3.2.1. Mezi nám uložené právní povinnosti patří zejména vystavování, příjem a archivace daňových dokladů, vedení spisů zaměstnanců, vedení mzdové agendy.
3.3. Oslovování prostřednictvím přímého marketingu
3.3.1. Osobní údaje zákazníků zpracováváme, neboť se jedná o náš oprávněný zájem. Pokud by vás to přesto obtěžovalo, dejte nám prosím co nejdříve vědět.
3.4. Zpracování osobních údajů na základě vašeho souhlasu
3.4.1. Osobní údaje můžeme také zpracovávat, pokud nám k tomu dáte výslovný a svobodný souhlas. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat.
4. ZPRACOVATELÉ, PŘÍJEMCI A PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
4.1. Pro efektivní poskytování služeb a plnění smluv máme uzavřeny smlouvy s dalšími poskytovateli služeb, kterým můžeme předat vaše osobní údaje ke zpracování. Zpracování vašich osobních údajů mohou provádět zejména:
4.1.1. poskytovatelé poštovních služeb;
4.1.2. poskytovatelé softwarových a IT služeb;
4.1.3. poskytovatelé účetních služeb;
4.1.4. poskytovatelé právních služeb.
4.2. Za účelem vymáhání pohledávek mohou být vaše osobní údaje předány vymáhací společnosti nebo právnímu zástupci společnosti.
4.3. Vaše osobní údaje zpracováváme výhradně v zemích Evropské unie. Mimo země Evropské unie bychom mohli vaše osobní údaje zpracovávat pouze za předpokladu, že by to bylo nezbytné pro plnění našich smluvních nebo zákonných povinností.
5. DOBA ULOŽENÍ
5.1. Osobní údaje zpracováváme pouze po dobu nezbytnou k naplnění daného účelu zpracování, případně po dobu, kterou nám ukládají právní předpisy. Doba uložení se liší v závislosti na právním titulu zpracování osobních údajů:
5.1.1. Pokud je právním titulem pro zpracování osobních údajů plnění smluvních povinností, zpracováváme po dobu, kterou nám ukládají právní předpisy.
5.1.2. Pokud je právním titulem pro zpracování osobních údajů plnění našich zákonných povinností, zpracováváme osobní údaje po dobu, kterou nám ukládají právní předpisy.
5.1.3. Pokud je právním titulem pro zpracování osobních údajů náš oprávněný zájem, zpracováváme osobní údaje po dobu trvání oprávněného zájmu, případně po dobu, dokud nám nesdělíte, že si nepřejete, abychom tyto osobní údaje dále zpracovávali.
5.1.4. Pokud je právním titulem pro zpracování osobních údajů váš souhlas, zpracováváme osobní údaje maximálně po dobu, na kterou jste nám souhlas udělili.
6. VAŠE PRÁVA
6.1. Ve vztahu k osobním údajům máte zejména následující práva:
6.1.1. Právo na přístup k osobním údajům – můžete se na nás kdykoliv obrátit s žádostí o informaci, jestli vaše osobní údaje zpracováváme a v případě, že ano, žádat další informace o tomto zpracování.
6.1.2. Právo osobní údaje opravit či doplnit – pokud dojde v době zpracovávání vašich osobních údajů ke změně nebo máte pocit, že námi zpracovávané údaje nejsou správné, neváhejte nás prosím kontaktovat.
6.1.3. Právo požadovat omezení zpracování – v případech uvedených v čl. 18 Nařízení máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů.
6.1.4. Právo na výmaz osobních údajů – v případech uvedených v čl. 17 Nařízení máte právo požadovat, abychom bez zbytečného odkladu vymazali osobní údaje, které se vás týkají.
6.1.5. Právo požadovat přenesení údajů – za podmínek daných čl. 20 Nařízení máte právo nás požádat, abychom vaše osobní údaje předali třetí osobě.
6.1.6. Právo vznést námitku – v případě, že zpracováváme vaše osobní údaje na základě našeho oprávněného zájmu, máte právo vznést proti takovému zpracování kdykoliv námitku.
6.1.7. Právo podat stížnost – v případě pochybností o dodržování našich povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
7. KONTAKTY
7.1. Pokud nás chcete kontaktovat, zeptat se nás na cokoliv týkající se zpracování osobních údajů nebo nám sdělit, že si nepřejete, abychom zpracovávali vaše osobní údaje, můžete využít následující kontaktní údaje:
Stojka Group Service s.r.o.
Velflíkova 1428/4, 160 00 Praha – Dejvice
tel: +420 774 810 044
e-mail: info@selles.cz
8. OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
8.1. Pokud odmítnete poskytnout osobní údaje nezbytné pro výše uvedené účely, může se stát, že vám nebudeme moci dodat objednané zboží.
8.2. Naše společnost neprovádí žádnou činnost zpracování osobních údajů, v rámci, níž by docházelo k profilování.
8.3. Osobní údaje zpracováváme prostřednictvím softwarů, dochází tak alespoň částečně k automatizovanému zpracovávání.

MenuX

Provozovatel webu Stojka Group Service s.r.o., www.selles.cz , se sídlem Husova 76/5, 362 25 Nová Role, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni, sp. zn. C 36857, IČ: 07481039, jako správce osobních údajů, zpracovává na tomto webu cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely a v případě Vašeho souhlasu také pro personalizaci reklam. Přečtěte si Zásady souborů cookies.

Souhlasím